tips på att hitta rätt ångest och depression behandling

Ångest och depression är två separata villkor. Det exakta förhållandet mellan de två är fortfarande under utredning. Även om det är mycket vanligt att hitta dem tillsammans, har någon direkt relation till varandra ännu inte hittats. För närvarande är förhållandet mellan ångest och depression ofta kallad samsjuklighet. Betydelse orelaterade men samexisterande. Deras symptom kan överlappa varandra, vilket kan göra den första diagnosen av endera villkor svår. Symptomen kan också vara helt oberoende av varandra.

Tack och lov på grund av ökad medvetenhet, kan vi se de vanligaste tecknen på depression och effektivt kan diskutera ångest och behandlingar depression. Många människor på en gång tvungen att lida i tystnad om de visade ens den minsta gemensamma tecken på depression och om de gjorde berätta för någon, där de trodde att vara galen eller obalanserad.

Detta är dock inte fallet nu. I själva verket är alla uppmuntras att söka hjälp omedelbart, om de börjar att se tidiga tecken på depression och ångest. Även om ångest och depression klassificeras som två separata sjukdomar, de oftast inträffar samtidigt i människor.

Så vad är tecken på depression som vi kan leta efter?

Depression är mycket individuell. Det kan antingen vara en kort eller lång sikt tillstånd, kan man lida av en mild till helt invalidiserande fall, resulterar i sådana drastiska åtgärder som självmord. Men för de flesta drabbade, orsakar depression en att känna en överväldigande sorg, förtvivlan, låg självkänsla, låg självförebråelser och missmod. Inte njuta av något som du en gång använda till, inte sova bra eller äta ordentligt. Dessa och många andra är tecken på depression.

vad sägs om ångest?

Några av de yttre stressfaktorer som orsakar ångest kan vara stress inom familjen, ditt jobb, interaktion med människor eller andra fobier. Ångest kan slå dig som en tegelvägg, känner du plötsligt som allt närmar sig dig. Medan andra lever i en ständig rädsla för ångest, eller en låg nivå tillstånd, bara väntar på att något ska hända. Vilket i sig kommer att orsaka ångest. Det finns teorier om möjligheten att depression fungerar liknande ångest i ett försök att uppmuntra undvika potentiellt skadliga situationer. Ångest försöker undvika och förbereda sig för fysisk fara, medan depression försöker undvika känslomässiga eller psykologiska fara.

Finns det hjälp? Ja. Ångest och depression behandling är vanligtvis hanteras på ett av två sätt eller ibland båda, medicinskt och genom psykoterapi. Några har också funnit naturläkemedel eller naturläkemedel för att hjälpa till både sjukdomar. Det viktigaste att komma ihåg är att det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det finns många olika sätt att hantera dessa problem precis som det finns många ångest och behandlingar depression.

Det kommer att ta tid att hantera din depression och ångest men striden kan vinnas. Ha tålamod och ge inte upp. Fortsätt att försöka hitta vad som fungerar för dig och du kommer att lyckas. Om du vill ha mer information om hur man vinner kampen mot depression än besök vår sida produkt recension. Kanske du kan hitta något där som hjälper.

Framtiden är mycket ljus för behandling av depression. Som svar på de seder och bruk i sina patienter från olika kulturer, är läkare blir känsligare för och kunskap om naturläkemedel. Vitaminer och andra kosttillskott som vitamin D, folat och vitamin B12 kan vara användbara för att lindra depression, antingen ensamt eller i kombination med ett antidepressivt läkemedel.

Medan sorg kommer alltid att vara en del av människans villkor, förhoppningsvis kommer vi att kunna minska eller utrota de mer allvarliga affektiva störningar från världen till gagn för oss alla.