de riktigt stora depressionen

För nästan 10 år, är från 1929 till sent in på 1930 ordet gick in i en massiv ekonomisk nedgång. Hela världen drabbades med nedgången, men de mest industrialiserade länderna drabbades hårdast. Dessa nationer som ingår i USA, Europa och Japan. På grund av karaktären av depression ekonomier som byggdes kring industrin drabbades hårdast.

Även varje bransch var under dessa år, har industrier som jordbruk drabbats mindre hårt på grund av det faktum att de förblir grundläggande behov oavsett vad den ekonomiska situationen i en ekonomi är. Detta talar inte sant men för branscher som bygg, som kommer till ett fullständigt stopp när det inte finns någon ekonomisk verksamhet.

De två viktigaste orsakerna till den stora depressionen var den stora ojämlik fördelning av tillgångar under 1920-talet liksom omfattande aktiemarknaden spekulationer som började ta framträdande i det senare 1920-talet. Obalans i rikedom skapar en stor del instabil ekonomi, och detta resulterade i flera delar av världen. Under 1920-talet eftersom det var den största boomen i USA ekonomin någonsin hade sett, börsen, trots spekulationer förblev konstgjort hög. När benen föll ut från underneith börsen, gjorde den instabila ekonomin (skapad från felfördelning av rikedom) hela ekonomin i USA att kollapsa.

USA just ser nu att ledas i samma riktning igen: klyftan växer mellan rika och fattiga, och vi är återigen i en stor byst där vi de flesta av oss lever över våra tillgångar. Ska historien upprepa sig? Är vi tillräckligt smart för att undvika ytterligare en stor depression? Dessa är båda frågor som vi kommer förmodligen se besvaras i vår livstid.