fördelarna med att genomföra drogtester i skolor

Olagliga droger och alkohol inte bara påverkar studenternas prestationer, men också stör säkerheten i skolorna. Genomföra drogtest i skolor är ett bättre sätt att styra drogmissbruk hos eleverna. Det hjälper till att upprätthålla en drogfri skolmiljö. I denna artikel kommer vi att diskutera om metoder drogtester genomförs i skolor och deras fördelar.

Drogtester i skolan kan ske med hjälp av urin, saliv eller hår testutrustningar. Medan salivtest identifierar senaste drogmissbruk, visar urinprov läkemedelsanvändningen av senaste veckorna, och hår test upptäcker en historia missbruk av 90 dagar. Dessa kit är enkel, lätt att använda och tillförlitlig. Multi-panel testutrustningar, som kan kontrollera förekomsten av flera läkemedel samtidigt, föredras i skolor.

Identifiering av missbrukande vanor hos eleverna i ett tidigt skede är mycket viktigt. Här är några fördelar med att utföra tester i skolor.

Sänkt grupptryck
Drogtester avskräcker studenter att ta upp missbruk. Därför kan man se en minskning av antalet ämnesgrupper missbruka och möjligheten till andra personer som påverkas av dessa grupper.

Säkerhet i skola
Ämne missbrukande elever är allmänt aggressiva och ofta orsakar skador på sig själva och andra runt omkring dem. Genom att utföra dessa tester i skolor, kan substans missbrukar vana studenter identifieras och kontrolleras, och därigenom minska de narkotikarelaterade frågor.

Guide eleverna i den rätta vägen
Missbruk påverkar studenternas nuvarande och framtida. Studenter som använder narkotika och alkohol ofta lämnar skolan och kommer sannolikt att förbli arbetslösa senare. De kan också komma in i kriminella frågor. Däremot kan regelbunden testning i skolor utrota dessa problem. Det ger studenterna möjlighet att följa en hälsosam beteende.

Bibehåller studenternas prestationer
Regelbundna tester på skolorna tar bort hinder för elevernas studieresultat. Illegala droger försämrar minne och inlärningsförmåga hos eleverna. Också, missbrukande elever riskerar att förlora intresset för studier, miss klasser, sämre betyg, och visa dålig attityd mot andra skolaktiviteter. Dessa tester minska studenternas vanor missbrukande och hjälpa dem att behålla sina prestationer i skolan.

Förebyggande av missbrukande vana i tonåren
Drogtester i skolor är en av de bästa sätten att förhindra ämne missbrukar vana i tonåren. Eleverna kan säga nej till droger för att undvika att bli testade positivt i testresultatet. De avslutar ämne missbrukar vana om de redan är vana.

Ett tidigt ingripande kan hjälpa till att kontrollera de problem som förknippas med drog-eller alkoholmissbruk. En välplanerad och organiserad drogtester politik i skolorna styr missbruk elev drogen.