barndomen depression, vad man ska titta efter i ditt barn

Childhood depression är farliga om de inte identifieras och behandlas vid rätt tidpunkt. Studier har visat att hälften av alla 30 barn kan lida av mild till svår depression. Eftersom barn inte kan fullt ut uttrycka sina känslor, föräldrarna har en skyldighet att övervaka sina barn och identifiera några tecken på detta tillstånd så snart som möjligt. Några av orsakerna till detta tillstånd hos barn är ensamhet, felaktig miljö, dålig kost samt familjeproblem såsom föräldrarnas slagsmål.

Föräldrar bör privatägt reda ut sina meningsskiljaktigheter. De bör inte slåss framför sina barn. Som förälder måste du hålla ett vakande öga på ditt barn så att om det finns något stör honom eller henne, du försöker lösa det tillsammans.

Det kan vara lite knepigt att diagnostisera barndomen depression, eftersom barnen vanligtvis visar lite olika symtom jämfört med vuxna. Ett tecken på detta tillstånd är att barnet kommer att föredra att vara ensam än att vara ute leka med vänner. Barnet ska också uppvisa tecken på irritabilitet och blir arg utan anledning. Förändring i aptit samt oförmåga att koncentrera sig på studierna eller något av intresse är andra tecken på detta tillstånd. Sömnproblem som brist på sömn eller oversleeping liksom negativitet är andra indikatorer.

Brist på intresse för att delta i extra aktiviteter vara det i skolan eller hemma och gråta utan någon anledning finns också andra tecken. Pojkar i åldern under 10 i motsats till flickor i samma ålder är mer benägna att drabbas av barndomen depression. Situationen vänder dock från cirka 16 års ålder.