alkohol och depression anslutning

Användningen av alkohol och symtom depression ofta är kopplade eftersom depression kan leda till överdriven alkoholkonsumtion eller överdriven alkoholkonsumtion kan leda till depression. Alkohol är ett CNS-dämpande medel, vilket innebär att den påverkar hjärnan och ryggmärgen där det neurologiska systemet bosatt. Alkoholbruk bringar det centrala nervsystemet att sakta ner som inledningsvis kan orsaka känslor av belåtenhet eller avkoppling. Om en person är deprimerad, kan de känna att de har möjlighet att undkomma känslor av överväldigande sorg när de har druckit alkohol.

Även användare kan känna sig som depression lyfter när de konsumerar alkohol, men i verkligheten är det bara dölja de negativa symptomen av psykiska tillstånd. Långvarig alkoholkonsumtion orsakar tolerans, vilket innebär att den sjuke kommer att dricka mer och mer för att känna samma effekt varje dag.

När detta händer, kan alkoholen orsaka fysiska skador. Mentalt, kan alkohol inte bara orsaka depression, men kan också orsaka psykisk utvecklingsstörning, minnesförlust och en mängd andra hälsoproblem.

När någon som lider depression vänder sig till alkohol för tröst, de undviker i princip behöva ta itu med den aktuella frågan. Om en användare fortsätter att dricka och blir beroende av alkohol, då dessa frågor inte kommer att behandlas om eller tills de slutar använda alkohol och tvingas möta den sanna ansikte depression. Ofta sker detta inte förrän många år efter faktum.

Under den tiden har fler och fler frågor läggs till det ursprungliga problemet. Tyvärr kommer många människor som har använt alkohol för att hantera depression måste ta itu med decennier av sorg och trauma, både som orsakades av saker utanför deras kontroll och att detta berodde på saker som de gjorde när man dricker.

Självklart är det bättre att söka hjälp för problem av depression tidigt än att ignorera dem och dränka dem med alkohol vilket bara gör problemen värre i längden. Det finns många professionella vårdpersonal som är utbildade för att hjälpa dem som lider av både alkohol-och depression.