systematisk desensibilisering i ångest behandling

Systematisk desensibilisering är en slags beteendeterapi används inom psykologin för att hjälpa patienter framgångsrikt erövra fobier och andra ångeststörningar. Uppfunnen av en sydafrikansk psykiater vid namn Joseph Wolpe, denna typ av terapi behandlar en patient genom att gradvis utsätta honom för det han fruktar. Tanken bakom denna terapi är att ju mer en patient utsätter sin fruktade föremålet, desto mer kan han blir att ta itu med orsaken till ångesten och ta reda på hur man handskas med sina känslor.

Denna teknik kallas även “graderade exponeringsterapi”. Helt förståeligt, måste patienter först tränas för att lugna ner sig och hantera sin rädsla innan de faktiskt utsätts för det fruktade föremålet eller situationen. När coping färdigheter har lärt, kommer patienten använder dem sedan för att svara mot det fruktade föremålet och försök att triumfera över tuffa känslor inklusive ångest.

Som ni kan föreställa er, har nästan alla fobi patienter har medvetet försökt undvika källorna till deras rädslor, såsom spindlar, hundar, ormar eller situationer som att vara i ett slutet utrymme, bland folkmassor eller på höga platser. Detta målmedveten flykt, dock inte hjälpa dem erövra deras oro, och de så småningom känner behov av att ta itu med roten till deras problem.

Det finns också en grupp av patienter som har provat distraktion metoder för att hantera sin ångest. Distraktion metoder, kan som namnet antyder, mestadels involverar försöker beroendeframkallande beteenden såsom att dricka alkohol, röka, eller ens ta droger. Traditionella läkemedel kan också användas för att behandla fobisk typ av ångest, men de faktiskt bromsa patienternas sinnen för att justera dess överdrivna reaktion på stimuli.

Nyckeln i systematisk desensibilisering är att gradvis, snarare än snabbt, utsätter patienterna till fobiska objekt. Genom att långsamt tvingas konfrontera vad de fruktar, de flesta patienter kan vända från att förena, tolerera, att äntligen acceptera objektet. Om denna teknik används för snabbt eller utan några försiktighetsåtgärder för att patienterna, kan resultatet bli farlig eller tom traumatiskt.

Tillsammans med systematisk desensibilisering, är några andra behandlingstekniker används ofta på samma gång. Dessa inkluderar avkoppling metoder såsom andningstekniker, eller förstärka positiva tankar. En annan effektiv teknik kallas kognitiv omvärdering. I denna teknik, är patienten skyldig att föreställa sig vad som kommer att hända när hans fruktade objektet är precis framför honom. Efter den faktiska exponeringen, är patienten uppmanas att jämföra hans överdrivna fantasi mot hans egentliga reaktion under exponeringen. Detta har visat sig ge en förbluffande lugn effekt på patienten.

Trots sin känsliga natur, är systematisk desensibilisering en mycket säker metod för ångest behandling när den tillämpas med professionell vård. Istället för att medvetet undvika källa av rädsla, ångest patienter har nu en möjlighet att skjuta rakt in i roten av sina problem.