allt du behöver veta om marijuana drug screening & thc drogtester

Marijuana är en olaglig substans tas oftast genom rökning. En cigarett rullade med marijuana kallas en gemensam. En cigarr rullas med marijuana kallas en trubbig. Läkemedlet kan också vara rök genom ett rör eller en bong. Oavsett hur marijuana tas, är det skadligt för kroppen, försämrar domen och dess användning är en otrolig skuld till företag.

Vad är THC?
Tetrahydrocannabinol eller THC i förkortad form är det ämne som finns i marijuana. Som den aktiva beståndsdelen i cannabis är THC vad som orsakar angenäm känsla som tar marijuana beskriva.

tecken på marijuana missbruk
En person som hög på marijuana uppvisar kontrollampa symptom inklusive högt prata och skratt, sömnighet, irriterade ögon, lukt om andetag och kläder, bär drogparaphernaliaen, förvrängd känsla av tidsintervaller och glömska.

tecken på marijuana missbruk
Marijuana missbrukare är ofta fokuserade på drogen hela tiden, när de nästa kommer att kunna använda, där de kommer att använda och var de kommer att få sin nästa fix från. Varningsskyltar inkluderar beroendet, okontrollerbar lust att använda drogen, mental fixering vid drogen, och fortsatt användning av drogen trots fysiska, känslomässiga, mentala och sociala konsekvenser i samband med det.

marijuana drogtester
Drogtestning för marijuana är mycket fördelaktigt för företag och föräldrar. Inte bara är marijuana drogen som testar lätt att utföra, är det också laboratorium exakt i de flesta fall. Marijuana drogtest kit finns i många olika typer inklusive hår drogtester, urin drogtester, saliv drogtester och spray drogtester. Var och en av dessa marijuana tester har sina egna fördelar och nackdelar, men de mest populära för marijuana drogtester i hemmet och på arbetsplatsen är urin drogtest. När ett urinprov samlas upp, är mätstickan, eller annan testning anordning som genomgår provet och resultaten kan avläsas inom minuter.

Arbetsgivarna har stor nytta av THC drogtester, eftersom det bidrar till att upprätthålla en säker arbetsmiljö för anställda och håller produktiviteten upp. Förluster i samband med narkotikamissbruk på arbetsplatsen innefattar minskad produktivitet, frånvaro, arbetare ersättningskrav, fordringar försäkring och olyckor på plats. För att förhindra detta, kan marijuana drogtester hålla arbetsplatsen drogmissbruk i schack och se till anställda är säkra, hälsosamma och arbetar efter bästa förmåga.

Föräldrar kan också dra nytta av marijuana testning. Drogtester kit är enkla att använda och hjälpa oroliga familjer slutsatsen huruvida deras barn missbrukar droger. Drogtestning för marijuana kan hjälpa till att hålla droger utanför ditt hem och ur händerna på dina barn. Marijuana testning kan också vara det första steget i att hjälpa din tonåring övervinna sitt narkotikamissbruk.